• Trakų Dievo Motinai – 300

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

panevezys.lcn.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Parapijos skelbimai

Gruodžio pirmoji savaitė

Gruodžio 6 diena – pirmasis mėnesio ketvirtadienis – Švč. Sakramento adoracija 17 val. o 18 val. Šv. Mišios už pašaukimus į dvasinį luomą.

Gruodžio 7 diena - pirmasis mėnesio penktadienis – melsimės  į Švč. Jėzaus Širdį. 10 val. – adoracija, Jėzaus Širdies litanija. 11 val. šv. Mišios.

Gruodžio 8 diena – pirmasis mėnesio šeštadienis - melsimės į Švč. Mergelę Mariją – toji diena Švč. Mergelės Marijos Nekaltas Prasidėjimas – iškilmingos šv. Mišios bus aukojamos tądien 11 val. prieš Šv. Mišių giedosime Švč. Mergelės Marijos litaniją.

Kalėdaičiai

Bažnyčios gale ar zakristijoje, per visą advento laikotarpį, po kiekvienų šv. Mišių bus galima įsigyti Šv. Kūčių vakarienei kalėdaičių.

Kalėdaitis (nepainiokime jo su per šv. Mišias gaunamu Kristaus Kūnu – tai du visiškai skirtingi dalykai) simbolizuoja šeimos bendrystę ir vienybę, nes duona yra kepama iš daugybės grūdų. Kai Kūčių vakare laužome kalėdaitį, pasižadame dalytis vieni su kitais Dievo malonėmis, meile, rūpesčiais, džiaugsmais, nešioti vieni kitų naštas. Todėl kalėdaičio laužymas palydimas paties Jėzaus išmokyta „Tėve mūsų“ malda, kuri yra Dievo vaikų vienybės malda. Šv. Motina Teresė sakydavo: „Besimeldžianti šeima išlieka vieninga“.

Padėka

Ypatingai dėkojame jums mielieji, Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios parapijiečiai, už aukas – kalendą, kurią skiriate bažnyčios išlaikymui. Meldžiame Jums Dievo palaimos, sveikatos.

Pasikvieskite kunigą

Artėjant Šv. Kalėdoms, nepalikite sergančiųjų ar negalinčių ateiti į bažnyčią žmonių. Pakvieskite kunigą, kad ligonis galėtų atlikti išpažintį, priimti Švč. Sakramentą ar ligonių patepimą. Taip pat tebus palaiminti ir jūsų namai, kunigui apsilankius. Tegu būna daugiau šviesos nuo jūsų gerumo.

Akcija „Gerumas mus vienija“

Per visą advento laiką vyks tradicinė Lietuvos „Caritas“ ir vyskupijų „Caritas“ centrų organizuojama vargstančiųjų paramos akcija „Gerumas mus vienija“. Kiekvienas gali prisidėti prie akcijos, įsigijęs specialią Lietuvos „Caritas“ žvakutę bažnyčiose. „Už auką įsigyta „Caritas“ žvakelė yra aukos ir pagalbos vienas kitam simbolis. Be to, nuo seno deganti žvakės ugnis buvo tikėjimo, šeimos vienybės, bendrystės su kitais žmonėmis ženklas.” Jas galima bus įsigyti sekmadieniais po visų šv. Mišių bažnyčios gale.

Plačiau apie akciją caritas.lt

Bendrystę ir tikėjimą auginanti kelionė

Gimtadienius galima švęsti įvairiai. Triukšmingai, linksmai, su valgiais ir gėrimais, kartais net su iš miego kaimynus žadinančiais fejerverkais. Bet galima ir su giedra rimtimi, atvira širdimi ir su pasitikėjimu dalinantis savo gyvenimo metais. Biržų šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaras kun. Ernestas Želvys savo 36-ąjį gimtadienį šįmet minėjo piligriminėje kelionėje, į kurią kvietė visus tikinčiuosius.

Skaityti daugiau