Šv. Mišių laikas:
šiokiadieniais 8.00 val. ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00 val., 11.00 val. ir 18.00 val.
švenčių dienomis ir sekmadieniais ryte 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val., vakare 18.00 val. (jaunimo)

Gailestingumo jubiliejus

Ypatingasis gailestingumo jubiliejus

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

panevezys.lcn.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

XXIamzius.lt
Krikščioniškas laikraštis.

birzuparapija.lt

Išrinktas Panevėžio vyskupas

Popiežius Pranciškus paskyrė naują Panevėžio vyskupijai vyskupą. Šią tarnystę užims dabartinis Telšių vyskupijos augziliaras Genadijus Linas Vodopjanovas OFM.

Džiaugiamės Dievo malone, tad lydėkime jį malda.

Skaityti plačiau

Ateinantį sekmadienį – DEVINTINĖS – Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo šventė

Biržuose taip pat per sumos Šv. Mišias (11 val.) mūsų parapijos pasiruošę vaikai (35 vaikai) priims pirmą kartą Šv. Komuniją – Jėzų į savo gyvenimą. Melskimės už juos, kad tvirti būtų savo gyvenime išpažinti ir mylėti Dievą, artimą.

Ateinantį sekmadienį mūsų bažnyčios gale bus religinių knygų mugė. Kviečiame įsigyti gerų ir vertingų dvasinių knygų.

Kvietimas švęsti Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo šventę Skaistkalnės bažnyčioje

Kartu su latviais melsimės 12 val. Šv. Mišiose, po jų vyks iškilminga tarptautinė procesija, aplankant tris Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo paruoštas stoteles Latvijos teritorijoje, o ketvirtą – Lietuvoje – Germaniškio koplyčioje. Šv. Mišias aukos kunigai Paulīniešu tēvs Jānis Vīlaks (Latvija – Skaistkalnė) ir kunigas Ernestas Želvys (Lietuva – Biržai)

Po pamaldų Germaniškio kaimo bendruomenė mus svetingai pasitiks su muzika bei latvišku meniu…

Šv. Mišių tądien nebus Suosto ir Nemunėlio Radviliškio parapijose.

Norinčius vykti į šventę autobusas iš Biržų veš tokiu maršrutu:

  • 10:30 val. – nuo senelių namų (Biržai).
  • 11:00 val. – Suosto stotelė.
  • 10:45 val. – Medeikių autobusų stotelė.
  • 11:00 val. – Nemunėlio Radviliškio stotelė.

Padėka

VŠĮ „Pagalbos centras“ direktorei p. Reginai Židonienei už dovanotus vargonus Nemunėlio Radviliškio Švč. M. Marijos bažnyčiai.

Nemunėlio Radviliškio parapijos vikaras kunigas Ernestas Želvys ir parapijiečiai

Velykinės išpažinties metas - nuo Pelenų dienos iki Petrinių (birželio 29 dienos imtinai).

Gailestingumo metai

Gailestingumo jubiliejus 2016Mūsų parapijoje kiekvieną dieną, ištisus metus, vakarais 17:30 val. kalbėsime Gailestingumo vainikėlį bei litaniją. Kviečiame į maldos bendrystę, dėkojant Dievui už Jo begalinį Gailestingumą.