• Per crucem ad astra

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

panevezys.lcn.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Parapijos skelbimai

Kviečiame prisijungti į Katekizmo nagrinėjimo grupę. Kiekvieną sekmadienį Pilies arsenalo salėje 13 val. (po šv. Mišių). Dalyvavimas nemokamas.

KVIETIMAS
Sausio 21 dieną (sekmadienį) 11:30 val. Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo
Bažnyčioje vyks minėjimas ir malda už knygnešį Jurgį Bielinį, minint jo 100
–ąsias mirties metines.
Kviečiame dėkoti Dievui už šią Dievo dovaną - knygnešį, kurį galime vadinti
“Neblėstanti Žvaigždė Lietuvos istorijoje”.
Po Šv. Mišių bažnyčioje vyks muzikos – literatūros valanda.


BALADĖ APIE LIETUVIŠKĄ ŽODĮ

 Autorės: Greta Valuckaitė ir jos mama Milda Valuckienė
2005 metai, Rūdaičiai

Kai tariam žodį Duona,
Motina, Tėvynė, Lietuva,
Prisimenam mes, Knygnešy, Tave-
Vyžuotą, brendantį per žvarbią sniego pūgą
Su ryšuliu sunkiu. TU nieko nepabūgai-
Nei caro katorgos, nei kelio sunkaus, ilgo.
Skubėjai ten, kur laukė išsiilgę
Maži ir dideli Šiauliuos, Raseiniuos, Vilniuj.
O, žodi, šventas!
Grūdintas liepsnoj, žandarų batais mintas,
Dėka taurių lietuvių tu buvai apgintas.
Suskambai „Varpu“, sušvitai „Aušra“,
Tave priglaudus buvo „Vargo mokykla“.
Nušluostę laiko dulkes nuo šimtmečio prisiminimų
Mes tariam knygnešiams nuoširdų „Ačiū“.


Organizatoriai:
Suosto kaimo bendruomenė,
Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapija


„Nebijok, nes aš išpirkau tave, pašaukiau tave vardu - tu esi mano.
Kai brisi per gilius vandenis, būsiu su tavimi,- upėse tu nepaskęsi.
Kai eisi per ugnį, nesudegsi,- liepsnos tavęs nepraris,
nes aš esu VIEŠPATS, tavo Dievas, kuris tave gelbsti.
Kadangi esi man brangus ir vertingas ir mylimas mano.“ (Iz 43)
 
Mieli biržiečiai,
šiais pranašo Izaijo žodžiais sveikinu Jus visus su Kristaus gimtadieniu.
Tikrai nuostabu, kad būtent toks Dievas gimsta ir gyvena su mumis.
                                               Būkite Jo palaiminti. 

Dekanas kun. Algis Neverauskas

 

 


Bendra krikščionių malda Vasario 16-osios proga

Maldų už krikščionių vienybę savaitės metu tikintieji susivienijo vardan tikėjimo Jėzumi Kristumi, kuris jungia įvairias bendruomenes. Vienybę siekiama parodyti ir per visai Tautai svarbų jubiliejų, Valstybės atkūrimo šimtmetį. Šią dieną, po iškilmingo Eucharistijos šventimo, kviečiame rinktis ir į bendras krikščionių pamaldas Biržų Evangelinio tikėjimo (sekmininkų) bažnyčioje 12 val.


Irkis į gilumą – tikėjimo pagrindai

Kunigas Ernestas organizuoja seminarų ciklą Katalikų Bažnyčios tikėjimui pagilinti.

Daugelis mūsų esame tikintys, tik kiek giliai? Be abejo žinote, kas yra Dekalogas, bet ar pasakytumėte, kodėl jis aktualus šiandien? Dažnai girdime sakant ir patys kartojame – Jėzus yra gelbėtojas. Bet nuo ko jis mane turi gelbėti?

Atsakymus į aktualius tikėjimo klausimus jūs gausite, jei lankysite mūsų bažnyčios siūlomus naujus kursus „Irkis į gilumą – tikėjimo pagrindai“.

Užsiėmimų metu apmąstysite šv. Rašto ištraukas, geriau susipažinsite su Katalikų Bažnyčios katekizmu, diskutuodami grupelėse dalinsitės savo gyvenimo ir tikėjimo patirtimi.

Seminarai vyksta sekmadieniais 13 val. pilies arsenalo salėje. Trukmė apie 2 valandas. Kuo nuoširdžiausiai kviečiame įsigilinti ir turėti atsakymus į įvairius, kylančius kasdienybėje, klausimus. Ateik ir sužinok!


Kunigo vizitas

Nepalikite sergančiųjų ar negalinčių ateiti į bažnyčią žmonių. Pakvieskite kunigą, kad galėtų atlikti išpažintį, priimti Švč. Sakramentą ar ligonių patepimą. Taip pat tebus palaiminti ir jūsų namai, kunigui apsilankius. Tegu būna daugiau šviesos nuo jūsų gerumo.

Ypatingai dėkojame Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos parapijiečiams už aukas – kalendą, kurią skiriate bažnyčios išlaikymui. Meldžiame Jums Dievo palaimos, sveikatos.