• Trakų Dievo Motinai – 300

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

panevezys.lcn.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Parapijos skelbimai

Pasiruošimas sakramentams

Prasidėjo registracija vaikams ir suaugusiems, kurie norėtų krikštytis bei priimti (Pirmąją) Šventąją Komuniją ir Sutvirtinimo Sakramentus.

Norintieji turėtų kreiptis į savo mokyklos tikybos mokytoją arba galite kreiptis į Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos kunigus. Atsakingas asmuo kun. Ernestas Želvys 8-688-79988.

Popiežius Lietuvoje

Rugsėjo 22-23 dienomis, tai yra ateinantį šeštadienį, sekmadienį Lietuvoje lankysis šventasis Tėvas, popiežius Pranciškus. Jį bus galima pamatyti ir kartu melstis Vilniuje ir Kaune. Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėje www.popiežiausvizitas.lt

Ypatingai norime atkreipkite dėmesį dėl kito sekmadienio – mūsų parapijoje: KITĄ SEKMADIENĮ BUS TIK VIENERIOS ŠV. MIŠIOS 18 VAL.

Esate visi raginami ir kviečiami sekmadienio pareigą atlikti išvakarėse (šeštadienį) rugsėjo 22 d. 18 val. arba rugsėjo 23 d., sekmadienį 18 val.

Informacija vykstantiems į susitikimą su popiežiumi

Tie, kurie esate užsiregistravę vykti, kreipkitės į Stasę Eitavičienę (atsakinga už suaugusius, kurie vyks į Kauną) dėl išsamesnės išvykimo laiko ir kitos informacijos. ŠIUO METU DAR YRA LAISVŲ VIETŲ AUTOBUSE! 

Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos tikinčiųjų yra užsiregistravusių tiek: suaugusių 150 žmonių, Jaunimo – 150 narių. Už jaunimą atsakingas kunigas Ernestas Želvys ir kiti mokytojai. Jaunimas išvyks šeštadienį 8 val. ryte. Visi renkamės Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.

Dėkojame Dievui už popiežių Pranciškų.

Šv. Arkangelo Mykolo atlaidai

Rugsėjo 30 dieną, 11 val. mūsų parapija švęs Šv. Arkangelo Mykolo atlaidus. Atlaidų svečias Utenos dekanas, klebonas Remigijus Kavaliauskas. Iškilmingose Šv. Mišiose giedos Panevėžio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios sumos choras, vadovė Jolanta Antanaitienė. Po iškilmingos procesijos svečių iš Panevėžio koncertas.

Tądien minėsime ir vairuotojų dieną – laiminsime Jūsų transporto priemones, kad Dievas saugotų ir duotų išminties visada atsakingai elgtis ir saugotis kelyje bei visada pasiekti kelionės tikslus.

Mokyklon pakvietę bažnyčios varpai

Saulėtą ir šiltą rugsėjo 3-osios rytą Nemunėlio Radviliškio žmonės, kaip ir visi mokyklų bendruomenių nariai, skubėjo pasveikinti naujų mokslo metų. Tik šį kartą ne tradiciškai į mokyklą, bet į bažnyčią. Ji, pasipuošusi rudens spalvų kompozicijomis, žydinčiais astrais ir kvepiančiais obuoliais, laukė radviliškiečių.

Skaityti daugiau

Tu, Dieve, norėjai – aš esu čia!

Šių metų Vežimėlių šventės išskirtinis bruožas – itin gausiai susirinkę jaunos šeimos su kūdikiais ir jau šiek tiek ūgtelėjusiais praėjusių švenčių dalyviais.

Skaityti daugiau

Gerumu matuojami metai

Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vakaro šv. Mišiose sklandė pagarbos, gerumo ir meilės dvasia. Pilna bažnyčia biržiečių, Germaniškio, Suosto, Nemunėlio Radviliškio, Smilgių, Vabalninko tikinčiųjų šventė kunigo Ernesto Želvio 5-ių metų tarnystės mūsų krašte sukaktį.

Skaityti daugiau

Žolinė Nemunėlio Radviliškyje

Dievo Motinos Marijos garbei skirtoji bažnyčia kasmet rugpjūčio mėnesį sulaukia ypatingo dėmesio, nes čia švenčiami tituliniai metiniai atlaidai. Šventė susiejama su Žoline – Marijos Ėmimu į Dangų.

Skaityti daugiau

Auginančios Dievo meilės patirtis

Švč. Sakramento adoracija – tai asmeniškas ir bendruomeninis susitikimas su Eucharistiniu Jėzumi. Jo garbinimas vyksta tyloje arba bendrais liturginiais veiksmais. Šioje 24 valandų adoracijoje dalyvavo Šv. Jono Krištytojo parapijos grupės ir įstaigos, kitų Biržų dekanato parapijų tikintieji.

Skaityti daugiau