• Per crucem ad astra

Šv. Mišių laikas:
šiokiadieniais 8.00 val. ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00 val., 11.00 val. ir 18.00 val.
švenčių dienomis ir sekmadieniais ryte 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val., vakare 18.00 val. (jaunimo)

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

panevezys.lcn.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

reformacija500.lt
Reformacijos 500-ųjų metų minėjimas

Parapijos skelbimai

Kviečiame prisijungti į Šv. Rašto studiją. Kiekvieną sekmadienį Pilies arsenalo salėje 12 val. (po šv. Mišių). Dalyvavimas nemokamas.

Rekolekcijos „Viešpatie, išmokyk mus melstis“

Gražina: „Paliko įspūdį paaiškinimas apie Kryžiaus ženklą, kurį taip dažnai prabėgame net nesusimąstydami. Šiuo ženklu pavedame Dievui visą savo gyvenimą – dėdami ant kaktos pirštus prašome Dievo Tėvo išminties...“

Skaityti daugiau

Teofiliaus Matuliono metai

2017 metus Lietuvos Ganytojai skelbia arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metais. Jų šūkis – Evangelijoje užrašyti Viešpaties žodžiai: „Tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32).

Šis Jėzaus pažadas yra pasirinktas ir 2017 m. birželio 23–25 dieną Vilniuje vyksiančių Lietuvos jaunimo dienų tema. Garbingasis Teofilius Matulionis paliudijo šią tiesą savo gyvenimu. Jam Viešpats skyrė kankinio garbę. <...> Popiežius Pijus XI 1936 m. audiencijoje Vatikane dalyvavusiai lietuvių maldininkų grupei pasakė: „Garbė lietuvių tautai, kuri davė tokį didvyrį!“

teofilius.lt