• Trakų Dievo Motinai – 300

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

panevezys.lcn.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Parapijos skelbimai

Lietuvos vyskupų adventinis laiškas

Dabar pradedame adventą ir įžengiame į naujuosius liturginius metus. Ko jais tikėtis, kokių darbų imtis? Kasmetinis advento palydovas Jonas Krikštytojas kviečia: „Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus! Kreivi takai taps tiesūs, o duobėti – išlyginti“ (Lk 3, 4–5).

Popiežius Pranciškus Kaune pabrėžė tą pačią mintį: „iš naujo turime savęs klausti: ko Viešpats iš mūsų prašo? Kas tos periferijos, kurioms labiausiai reikia mūsų buvimo, idant ten atneštume Evangelijos šviesą?“

Skaityti visą

Kalėdaičiai

Bažnyčios gale ar zakristijoje, per visą advento laikotarpį, po kiekvienų šv. Mišių bus galima įsigyti Šv. Kūčių vakarienei kalėdaičių.

Kalėdaitis (nepainiokime jo su per šv. Mišias gaunamu Kristaus Kūnu – tai du visiškai skirtingi dalykai) simbolizuoja šeimos bendrystę ir vienybę, nes duona yra kepama iš daugybės grūdų. Kai Kūčių vakare laužome kalėdaitį, pasižadame dalytis vieni su kitais Dievo malonėmis, meile, rūpesčiais, džiaugsmais, nešioti vieni kitų naštas. Todėl kalėdaičio laužymas palydimas paties Jėzaus išmokyta „Tėve mūsų“ malda, kuri yra Dievo vaikų vienybės malda. Šv. Motina Teresė sakydavo: „Besimeldžianti šeima išlieka vieninga“.

Padėka

Ypatingai dėkojame jums mielieji, Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios parapijiečiai, už aukas – kalendą, kurią skiriate bažnyčios išlaikymui. Meldžiame Jums Dievo palaimos, sveikatos.

Pasikvieskite kunigą

Artėjant Šv. Kalėdoms, nepalikite sergančiųjų ar negalinčių ateiti į bažnyčią žmonių. Pakvieskite kunigą, kad ligonis galėtų atlikti išpažintį, priimti Švč. Sakramentą ar ligonių patepimą. Taip pat tebus palaiminti ir jūsų namai, kunigui apsilankius. Tegu būna daugiau šviesos nuo jūsų gerumo.

Akcija „Gerumas mus vienija“

Per visą advento laiką vyks tradicinė Lietuvos „Caritas“ ir vyskupijų „Caritas“ centrų organizuojama vargstančiųjų paramos akcija „Gerumas mus vienija“. Kiekvienas gali prisidėti prie akcijos, įsigijęs specialią Lietuvos „Caritas“ žvakutę bažnyčiose. „Už auką įsigyta „Caritas“ žvakelė yra aukos ir pagalbos vienas kitam simbolis. Be to, nuo seno deganti žvakės ugnis buvo tikėjimo, šeimos vienybės, bendrystės su kitais žmonėmis ženklas.” Jas galima bus įsigyti sekmadieniais po visų šv. Mišių bažnyčios gale.

Plačiau apie akciją caritas.lt