• Trakų Dievo Motinai – 300

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

panevezys.lcn.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Parapijos skelbimai

Spalio mėnuo – rožinio mėnuo

Spalio mėnesį kalbame rožinio maldą į Švč. Mergelę Mariją, prašydami, kad globotų mus ir vestų į dangų. Kiekvieną vakarą prieš Šv. Mišias 17:30 val. – rožinio malda. Sekmadieniais kalbame prieš sumą 10:30 val.

Šv. Teresė, suvienijusi dvi Bažnyčias

Spalio pradžioje, šeštadienį, Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos tikintieji vyko į Latvijos pasienio miestelį Aucę švęsti šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės atlaidų.

Skaityti daugiau

Kelionė pas popiežių

Biržų jaunimas, paragintas kunigo Ernesto, nedvejodamas registravosi į neeilinę kelionę. Norinčiųjų daugiau nei buvo galima sutalpinti į kelis autobusus. Šimtas penkiasdešimt laimingųjų šeštadienio rytą būriavosi prie Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios, laukdami šio džiugaus starto link ypatingojo susitikimo sostinėje.

Skaityti daugiau