• Per crucem ad astra

Šv. Mišių laikas:
šiokiadieniais 8.00 val. ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00 val., 11.00 val. ir 18.00 val.
švenčių dienomis ir sekmadieniais ryte 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val., vakare 18.00 val. (jaunimo)

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

panevezys.lcn.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

reformacija500.lt
Reformacijos 500-ųjų metinių minėjimas


Parapijos skelbimai

Kviečiame prisijungti į Šv. Rašto studiją. Kiekvieną sekmadienį Pilies arsenalo salėje 12 val. (po šv. Mišių). Dalyvavimas nemokamas.

Teofilius Matulionis

Organizuojama piligriminė kelionė į Kaišiadorių vyskupiją aplankant palaimintojo žemiškuosius palaikus.

Kelionė numatoma birželio 2 d., programa:

  • 9 val. – Išvykimas.
  • 12:30 val. Kaišiadorių katedroje Šv. Mišios. Aukos kun. Ernestas Želvys.
  • 13 val. – Malda prie žemiškųjų arkivysk. Teofiliaus palaikų. Paskaita.
  • 14 val. – Pietūs gamtoje su savo lauknešėliais.
  • 15 val. – Rožančiaus malda – Guronyse (Rožinio slėpinių kelias).

Kviečiu kartu vykti į maldingą piligriminę kelionę. Kreiptis į kun. Ernestą 8 688 79988. Kelionės kaina – 10 €.

Gegužės mėnuo skirtas Dievo Motinos, Švč. Mergelės Marijos, garbei

Visą mėnesį giedosime Jos garbei skirtą litaniją. Kiekvieną vakarą po šv. Mišių, o sekmadieniais prieš sumos šv. Mišias.

Padėka geradariams

Norime ypatingai dėkoti tiems, kurie pasikviečiate kunigus į savo namus, kad jie būtų palaiminti, kurie pasikviečiate prie sergančiųjų ir galime suteikti džiaugsmo susitikti su Jėzumi; kurie savo dosnumu ir auka remiate Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią; kurie pervedate 1 ar 2 proc. nuo pajamų gavimo. Ir toliau nepaliaujamai kvieskitės kunigus į savo namus, prie sergančiųjų. Telydi Jus visus Dievo malonė.