• Per crucem ad astra

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

panevezys.lcn.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Parapijos skelbimai

Kviečiame prisijungti į Katekizmo nagrinėjimo grupę. Kiekvieną sekmadienį Pilies arsenalo salėje 13 val. (po šv. Mišių). Dalyvavimas nemokamas.

Vasario 14 d. (trečiadienis) - Pelenų diena, gavėnios pradžia
Šv. Mišios 8 val., 11 val. ir 18 val.
Per visas Šv. Mišias bus šventinami ir barstomi pelenai.

Gavėnia skirta pasirengti Šv. Velykoms ir šio laikotarpio liturgija nuo Pelenų trečiadienio iki Paskutinės vakarienės Šv. Mišių primena mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančią ir mirtį dėl mūsų Išganymo.
Bažnyčia kviečia tikinčiuosius susikaupimu, pasninku, atgaila ir gerais darbais įprasminti septynių savaičių laikotarpį.

GAVĖNIOS LAIKOTARPIU:

  • Kryžiaus kelias – bendruomeniškai bažnyčioje einamas penktadieniais prieš vakarines Šv. Mišias 17 val. Sekmadieniais prieš sumos Šv. Mišias.
  • Graudūs verksmai giedami sekmadieniais 11 val. Šv. Mišių metu.
  • Velykinė išpažintis - nuo Pelenų dienos iki Petrinių (birželio 29 dienos imtinai).

Vasario 16 d. 11 val. bus aukojamos šv. Mišios už Tėvynę Lietuvą. Taip pat švenčiant Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį, Vasario 16-ąją, 12.30 val. visoje Lietuvoje ims gausti bažnyčių varpai.

 

Šią dieną, po 11 val. Eucharistijos šventimo, kviečiama rinktis į bendras krikščionių pamaldas Biržų Evangelinio tikėjimo (sekmininkų) bažnyčioje 12 val.


Vasario 18 d., 9:30 val. bei 11 val., I Gavėnios sekmadienį, Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje lankysis ir Šv. Mišias švęs kunigas svečias, vienuolis, pranciškonas, brolis Jurdanas. O 13 val. dalyvaus seminare „Irkis į gilumą – tikėjimo pagrindai“, Biržų muziejaus arsenalo salėje. Kviečiame maldai, bendrystei.


Kvietimas į piligriminę kelionę prie Dievo Motinos

Jau laikas ruoštis į kelionę! Šį kartą – į Prancūziją, Ispaniją, aplankant Nicą, popiežių miestą Avinjoną, Lurdą (2 pilnos dienos), švenčiausią Katalonijos vietą – Monserato vienuolyną, kuriame saugoma Juodosios Madonos statulėlė, Barseloną ir jos didinga, neišpasakyto grožio šventovę – katedrą.

Kelionė piligriminė, pažintinė, poilsinė. Turėsime ir gražaus laiko prie jūros. Ekskursijos vyks lietuvių kalba.

Išskrendame iš Vilniaus birželio 5 d., grįžtame į Rygą birželio 12 d. Kelionės kaina (viskas įskaičiuota) 700 eurų.

Registruotis tel. 8 687 30059 – Stasė Eitavičienė. Reikalinga sumokėti 350 eurų avansą bei paso kopija būtina iki vasario 20 d.

Kelionėje, maldoje, džiaugsme ir skausme būsiu su Jumis...

Su meile ir kvietimu kunigas Ernestas


Pagerbti parapijiečiai

Tradiciniame „Šiaurės rytų“ konkurse skaitytojai savo balsais pagerbė ryškias, iškilias asmenybes, kurių pavyzdys įkvepia imtis veiklos, prisidėti prie sėkmingo krašto, valstybės kūrimo.

Skaityti daugiau siaure.lt


Irkis į gilumą – tikėjimo pagrindai

Kunigas Ernestas organizuoja seminarų ciklą Katalikų Bažnyčios tikėjimui pagilinti.

Daugelis mūsų esame tikintys, tik kiek giliai? Be abejo žinote, kas yra Dekalogas, bet ar pasakytumėte, kodėl jis aktualus šiandien? Dažnai girdime sakant ir patys kartojame – Jėzus yra gelbėtojas. Bet nuo ko jis mane turi gelbėti?

Atsakymus į aktualius tikėjimo klausimus jūs gausite, jei lankysite mūsų bažnyčios siūlomus naujus kursus „Irkis į gilumą – tikėjimo pagrindai“.

Užsiėmimų metu apmąstysite šv. Rašto ištraukas, geriau susipažinsite su Katalikų Bažnyčios katekizmu, diskutuodami grupelėse dalinsitės savo gyvenimo ir tikėjimo patirtimi.

Seminarai vyksta sekmadieniais 13 val. pilies arsenalo salėje. Trukmė apie 2 valandas. Kuo nuoširdžiausiai kviečiame įsigilinti ir turėti atsakymus į įvairius, kylančius kasdienybėje, klausimus. Ateik ir sužinok!