Šv. Mišių laikas:
šiokiadieniais 8.00 val. ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00 val., 11.00 val. ir 18.00 val.
švenčių dienomis ir sekmadieniais ryte 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val., vakare 18.00 val. (jaunimo)

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

panevezys.lcn.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

XXIamzius.lt
Krikščioniškas laikraštis.

birzuparapija.lt

Dėl Pirmosios Komunijos

Mieli tėveliai, močiutės, globėjai norintys, kad jūsų vaikas šiais mokslo (2016 – 2017) metais ruoštųsi Sakramentų priėmimui bažnyčioje – Pirmajai Šv. Komunijai ar Sutvirtinimo sakramentui – iki rugsėjo 18 d. turi kreiptis į savo mokyklos tikybos mokytoją dėl anketos gavimo, užpildymo.

VAIKAS TURI LANKYTI TIKYBOS PAMOKAS.

Šv. Komunijai priimami, kurie mokosi 4 klasėje ar aukštesnėje. Sutvirtinimo sakramentui priimami tie, kurie iki 2017 metų turės 15 metų ar daugiau.

Raginame suaugusiuosius taip pat pareikšti norą priimti šiuos sakramentus, kad Dievo akivaizdoje būtume pilnaverčiai Bažnyčios nariai. Drąsos!

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į kunigą Ernestą 8-601-27927

Žolinė Nemunėlio Radviliškyje

Žolinė, pati seniausia ir garbingiausia Švč. Mergelės Marijos šventė, Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio Švč. Mergelės Marijos  bažnyčioje kasmet švenčiama įspūdingai: rožinio malda, iškilmingos Šv. Mišios ir, be abejo, agapė bei koncertas.

Skaityti daugiau.