Šv. Mišių laikas:
šiokiadieniais 8.00 val. ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00 val., 11.00 val. ir 18.00 val.
švenčių dienomis ir sekmadieniais ryte 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val., vakare 18.00 val. (jaunimo)

Gailestingumo jubiliejus

Ypatingasis gailestingumo jubiliejus

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

panevezys.lcn.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

XXIamzius.lt
Krikščioniškas laikraštis.

birzuparapija.lt

Išrinktas Panevėžio vyskupas

Popiežius Pranciškus paskyrė naują Panevėžio vyskupijai vyskupą. Šią tarnystę užims dabartinis Telšių vyskupijos augziliaras Genadijus Linas Vodopjanovas OFM.

Džiaugiamės Dievo malone, tad lydėkime jį malda.

Skaityti plačiau

Padėka

VŠĮ „Pagalbos centras“ direktorei p. Reginai Židonienei už dovanotus vargonus Nemunėlio Radviliškio Švč. M. Marijos bažnyčiai.

Nemunėlio Radviliškio parapijos vikaras kunigas Ernestas Želvys ir parapijiečiai

Gailestingumo metai

Gailestingumo jubiliejus 2016Mūsų parapijoje kiekvieną dieną, ištisus metus, vakarais 17:30 val. kalbėsime Gailestingumo vainikėlį bei litaniją. Kviečiame į maldos bendrystę, dėkojant Dievui už Jo begalinį Gailestingumą.