• Trakų Dievo Motinai – 300

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

Sena Nauja svetainė
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Parapijos skelbimai

Suosto–Germaniškio, Nemunėlio Radviliškio parapijų vizitacija

Vyskupo vizitas parapijose – neabejotinas istorinis įvykis. Mūsų krašte nėra buvę tokios išsamios vizitacijos nuo neatmenamų laikų. Pirmiausia parapijų administratorius klebonas Algis Neverauskas pateikė vyskupijos kurijai dokumentaciją, o po kelių dienų vyskupas Linas Vodopjanovas, lydimas vyskupijos generalvikaro Eugenijaus Styros, atvyko darbinei vizitacijai.

Skaityti daugiau

Lietuvos vyskupų dėmesys artėjantiems rinkimams

Brangūs Lietuvos žmonės, mieli broliai ir seserys išeivijoje,

<...>Prieš atiduodant savo balsą už kurį nors kandidatą vertėtų atkreipti dėmesį, ar jis gerbia žmogaus kilnumą, sąžinės ir religijos laisvę, brangina gyvybę nuo jos pradėjimo iki natūralios mirties, ar jam rūpi šeima, ar kandidatas pasisako už laisvą tėvų pasirinkimą auklėti vaikus pagal savo moralinius ir religinius įsitikinimus.

Skaityti visą tekstą

Gegužės mėnuo skirtas Dievo Motinos, Švč. Mergelės Marijos, garbei

Visą mėnesį giedosime Jos garbei skirtą litaniją. Kiekvieną vakarą po Šv. Mišių, o sekmadieniais prieš sumos Šv. Mišias.

Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM velykinis sveikinimas

<...>Jėzus atsiskleidžia laužydamas duoną, dieviškosios Eucharistijos bei broliškumo slėpinyje prie vieno stalo, kad Jis yra Dievas ir žmogus, ir perėjimu iš mirties į gyvenimą savo prisikėlusiuoju Kūnu kelia mus link dangiškojo altoriaus.

Skaityti daugiau

 

„Užtvirtink“ jaunimui

<…>Jaunimas matė ir suprato, kad Bažnyčia nėra vien ta vieta, kur viskas vyksta tik ypatingai rimtai, tyliai, ten vien tik malda ir pagyvenę žmonės. Bažnyčia yra atvira visiems, ypač laukia jaunų širdžių, ir ji turi ką pasiūlyti. Čia gali būti gera, prasminga ir įdomu…

Skaityti daugiau