Šv. Mišių laikas:
šiokiadieniais 8.00 val. ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00 val., 11.00 val. ir 18.00 val.
švenčių dienomis ir sekmadieniais ryte 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val., vakare 18.00 val. (jaunimo)

Gailestingumo jubiliejus

Ypatingasis gailestingumo jubiliejus

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

panevezys.lcn.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

XXIamzius.lt
Krikščioniškas laikraštis.

birzuparapija.lt

Švęskime kartu didžiuosius Biržų Šv. Jono Krikštytojo atlaidus

birželio 26 dieną, 11 val. Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Šv. Mišias aukos arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ. Iškilmėse bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.

Po Šv. Mišių vyks iškilminga procesija. Dėkosime Dievui ir arkivyskupui už jo tarnystę mūsų Panevėžio vyskupijoje, mūsų Biržų dekanate. Po iškilmingų Šv. Mišių bažnyčioje vyks koncertas „Ave Maria“.

Šv. Jonai Krikštytojau, globok mus, Biržų krašto tikinčiuosius. 

P.S. Birželio 26 dieną Šv. Mišių nebus Germaniškio, Suosto, Nemunėlio Radviliškio bažnyčiose. Kviečiame atvykti į Biržus.

Pratybose surastas dvasingumas

Beveik 60 Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijiečių praėjusių metų spalio mėnesį pradėjo dvasines pratybas kasdieniniame gyvenime <...> Pratybos truko 33 savaites, ir neseniai jas baigė 38 žmonių grupė.

Skaityti daugiau

Išrinktas Panevėžio vyskupas

Popiežius Pranciškus paskyrė naują Panevėžio vyskupijai vyskupą. Šią tarnystę užims dabartinis Telšių vyskupijos augziliaras Genadijus Linas Vodopjanovas OFM.

Džiaugiamės Dievo malone, tad lydėkime jį malda.

Skaityti plačiau

Diena, kai Jėzus eucharistiniu būdu išeina į žmones

Pasibaigus Velykų šventėms, Bažnyčia mus vėl kviečia dėkoti Dievui už neišmatuojamą dovaną, kurią  mums padovanojo Kristus, pakviesdamas mus prie savo stalo ir būdamas su žmonėmis Švenčiausiame Sakramente.

Skaityti daugiau.

Padėka

VŠĮ „Pagalbos centras“ direktorei p. Reginai Židonienei už dovanotus vargonus Nemunėlio Radviliškio Švč. M. Marijos bažnyčiai.

Nemunėlio Radviliškio parapijos vikaras kunigas Ernestas Želvys ir parapijiečiai

Velykinės išpažinties metas - nuo Pelenų dienos iki Petrinių (birželio 29 dienos imtinai).

Gailestingumo metai

Gailestingumo jubiliejus 2016Mūsų parapijoje kiekvieną dieną, ištisus metus, vakarais 17:30 val. kalbėsime Gailestingumo vainikėlį bei litaniją. Kviečiame į maldos bendrystę, dėkojant Dievui už Jo begalinį Gailestingumą.