• Per crucem ad astra

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

panevezys.lcn.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

reformacija500.lt
Reformacijos 500-ųjų metinių minėjimas


Parapijos skelbimai

Kviečiame prisijungti į Šv. Rašto studiją. Kiekvieną sekmadienį Carito salėje 13 val. (po šv. Mišių). Dalyvavimas nemokamas.

Lapkričio 23 d., ketvirtadienį Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje 

  • 11 val. bus meldžiamasi už Lietuvos kariuomenę. Liturgijai vadovaus Lietuvos kariuomenės Ordinariato vyresnysis kapelionas kun. Virginijus Veilentas. Po Šv. Mišių prie Nepriklausomybės paminklo bus atidengta atminimo lenta, skirta Biržų valsčiaus nepriklausomybės kovų savanoriams 1919-1920 m.
  • 16 val. įvyks tradicinis, 15-asis sakralinės muzikos koncertas. Koncertuos Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai.
  • Taip pat šią dieną bus meldžiamasi už NEGIMUSIUS KŪDIKIUS bei jų artimuosius, kurie patyrė šią skaudžią netektį. 17 val. adoracija. 18 val. Šv. Mišios, po jų uždegsime žvakutes šventoriuje.

Lapkričio 25 d., šeštadienį

11 val. bus meldžiamasi už šios parapijos kleboną ir dekaną Dalių Tubį, minint jo 4-ąsias mirties metines.

Šv. Cecilijos šventė

Kitą sekmadienį, lapkričio 26 d. 11 val. švenčiant Šv. Cecilijos šventę – švęsime ir mūsų parapijos maestro Viktorijos Morkūnienės 25 metų jubiliejų kaip pradėjo Dievą šlovinti vargonais, giesme, meile.

Katalikų tikėjimo pagrindai

Kunigas Ernestas organizuoja seminarų ciklą Katalikų Bažnyčios tikėjimui pagilinti.

Daugelis mūsų esame tikintys, tik kiek giliai? Be abejo žinote, kas yra Dekalogas, bet ar pasakytumėte, kodėl jis aktualus šiandien? Dažnai girdime sakant ir patys kartojame – Jėzus yra gelbėtojas. Bet nuo ko jis mane turi gelbėti?

Atsakymus į aktualius tikėjimo klausimus jūs gausite, jei lankysite mūsų bažnyčios siūlomus naujus kursus „Katalikų tikėjimo pagrindai“. Užsiėmimų metu apmąstysite šv. Rašto ištraukas, geriau susipažinsite su Katalikų Bažnyčios katekizmu, diskutuodami grupelėse dalinsitės savo gyvenimo ir tikėjimo patirtimi.

Pirmasis užsiėmimas gruodžio 3 d. 13 val. pilies arsenalo salėje. Užsiėmimo trukmė apie 2 valandas. Kuo nuoširdžiausiai kviečiame įsigilinti ir turėti patirties į įvairius kylančius kasdienybėje klausimus. Ateik ir sužinok!

Advento pradžia su Marijos radiju

Gruodžio 3 dieną, pradedant Advento laikotarpį – mūsų parapijoje lankysis Marijos radijo savanoriai, taip pat programų direktorius Kun. Povilas Narijauskas. Jis aukos šv. Mišias, sakys adventinį pamokslą, bus galimybė pabendrauti ir su juo asmeniškai kartu su atvykusiais savanoriais. Kviečiame prisidėti savo auka prie evangelinę žinią skleidžiančio radijo išlaikymo – nes kitų aukų, be mūsų širdies gerumo jie neturi – už tai jie atvyksta dėkoti ir kartu melstis.

Kunigo vizitas

Artėjant Šv. Kalėdoms, nepalikite sergančiųjų ar negalinčių ateiti į bažnyčią žmonių. Pakvieskite kunigą, kad galėtų atlikti išpažintį, priimti Švč. Sakramentą ar ligonių patepimą. Taip pat tebus palaiminti ir jūsų namai, kunigui apsilankius. Tegu būna daugiau šviesos nuo jūsų gerumo.

Ypatingai dėkojame Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos parapijiečiams už aukas – kalendą, kurią skiriate bažnyčios išlaikymui. Meldžiame Jums Dievo palaimos, sveikatos.

„Gerumas mus vienija“

Per visą advento laiką vyks tradicinė „Caritas“ centrų organizuojama vargstančiųjų paramos akcija „Gerumas mus vienija“. Kiekvienas gali prisidėti prie akcijos, įsigijęs specialią Lietuvos „Caritas“ žvakutę bažnyčiose. „Už auką įsigyta „Caritas“ žvakelė yra aukos ir pagalbos vienas kitam simbolis. Be to, nuo seno deganti žvakės ugnis buvo tikėjimo, šeimos vienybės, bendrystės su kitais žmonėmis ženklas.” Jas galima bus įsigyti sekmadieniais po visų šv. Mišių bažnyčios gale.

„Katalikų pasaulio leidinių“ adventinės nuolaidos

Ne už kalnų ir šv. Kalėdos. „Katalikų pasaulio leidiniai“ kaip ir kasmet organizuoja knygų akciją – naujos, labai geros ir žymiai pigesne kaina.

Dažnai mes pamirštame knygą kaip vertybę, todėl siūlome pasinaudoti šia unikalia proga ir įsigyti ne tik sau pačiam, bet ir draugui knygą kaip dovaną. Jas galima visada įsigyti sekmadieniais po visų pamaldų bažnyčios gale, religinės atributikos pardavimo vietoje.

Piligriminė kelionė į Fatimą

Biržiečiai – nepailstantys piligrimai. Daugelis jų yra tie patys keliautojai maldininkai, lankantys šventas vietas po visą pasaulį. Šiais metais švenčiant Fatimos Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo 100–ąsias metines, biržiečiai jau nuo pavasario rengėsi vykti į vieną garsiausių pasaulio vietų.

Skaityti daugiau

Savaitgalis su „Ateities spindulėliais“

Paskutinį spalio savaitgalį vyko Mažoji moksleivių ateitininkų akademija tema „Santuoka – žemei sutvirtinti, dangui pasiekti“. <...> Buvo įdomu stebėti, kaip pagal savo amžių maištingi paaugliai besąlygiškai paklūsta šioms taisyklėms, gal būt ir dėl to, kad akademijos vadovai, nors nedaug vyresni už savo auklėtinius, elgėsi nepriekaištingai, o taisykles pateikė linksmai, bet neleidžiančiu prieštarauti tonu.

Skaityti daugiau