Šv. Mišių laikas:
šiokiadieniais 8.00 val. ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00 val., 11.00 val. ir 18.00 val.
švenčių dienomis ir sekmadieniais ryte 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val., vakare 18.00 val. (jaunimo)

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

panevezys.lcn.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

XXIamzius.lt
Krikščioniškas laikraštis.

Parapijos skelbimai

Lapkričio 1 diena (antradienis) – Visų Šventųjų iškilmė

Šv. Mišios BIRŽŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOJE bus 8 val., 11 val. ir 18 val.

Tą dieną kunigas lankys kapines, atliks gedulines apeigas bei šventins paminklus:

 • 12:30 val. – Naujosios kapinės.
 • 13:15 val. – Muravankos kapinės.
 • 13:45 val. – Kęstučio g. kapinės.
 • 14:15 val. – Liepų g. kapinės.

Kitas kunigas, kitose kapinėse:

 • 12:30 val. – Kirkilų kapinės.
 • 13:00 val. – Šlepščių kapinės.
 • 13:30 val. – Juodelių kapinės.

Lapkričio 1 dieną šv. Mišios bus SUOSTO BAŽNYČIOJE 11:30 val. Po šv. Mišių kunigas lankysis Kiauliškių kapinėse. Ten atliks gedulines apeigas bei šventins paminklus.

Lapkričio 1 dieną šv. Mišios bus NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO BAŽNYČIOJE 13 val. Po šv. Mišių kunigas lankys kapines, atliks gedulines apeigas bei šventins paminklus:

 • 14:00 val. – Nemunėlio Radviliškio kapinės.
 • 14:30 val. – Pučiakalnės kapinės.
 • 15:00 val. – Totorkalnės kapinės.
 • 15:45 val. – Pelaniškių kapinės.
 • 16:15 val. – Parovėjos kapinės.

Lapkričio 2 diena (trečiadienis) – Vėlinių diena

Šv. Mišios BIRŽŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOJE sekmadienio tvarka: 8 val., 11 val. ir 18 val.

Tą dieną kunigai lankys kapines, atliks gedulines apeigas bei šventins paminklus:

 • 12:30 val. – Klausučių kapinės.
 • 13:00 val. – Kilučių kapinės.

Kitas kunigas, kitose kapinėse:

 • 12:30 val. – Drąseikių kapinės.
 • 13:00 val. – Užušilių kapinės.

Lapkričio 2 dieną šv. Mišios GERMANIŠKIO KOPLYČIOJE 11:30 val. Tą dieną kunigas lankysis Straugalių kapinėse, atliks gedulines apeigas bei šventins paminklus.

Lapkričio 2 dieną šv. Mišios NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO BAŽNYČIOJE 13 val.

Lapkričio 2 dieną šv. Mišios MEDEIKIŲ KOPLYČIOJE 14:30 val.

Žvakės kapinėms

Kviečiame įsigyti mūsų bažnyčios kioskelyje kapinėms skirtų žvakių. Jos pašventintos, tikrai pigesnės nei kitur.

Jei atsinešite savo žvakes, lapkričio 1 d. ir 2 d. po visų šv. Mišių jos bus pašventintos.

Spalio mėnuo – rožinio mėnuo

Tad spalio mėnesį kalbame rožinio maldą į Švč. Mergelę Mariją, prašydami, kad globotų mus ir vestų į dangų. Kiekvieną vakarą prieš šv. Mišias 17:30 val. – rožinio malda. Sekmadieniais kalbame prieš sumą 10:30 val.

Lapkričio 18 d. (penktadienį) kviečiu vykti į Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidus

Po pamaldų norintys galės apsilankyti Šv. Onos bažnyčioje, susitikti su Vilniaus pranciškonais bernardinais, aplankyti Vilniaus Kalvarijas ir Vilniaus kunigų seminariją.

Išvykstame 7.30 val. iš aikštelės prie bažnyčios. Kelionės kaina 10 eurų.

Registruotis tel.: 8 618 08731, 8 687 30059 (Stasė Eitavičienė)                                                       

Kunigas Ernestas Želvys