• Per crucem ad astra

Šv. Mišių laikas:
šiokiadieniais 8.00 val. ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00 val., 11.00 val. ir 18.00 val.
švenčių dienomis ir sekmadieniais ryte 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val., vakare 18.00 val. (jaunimo)

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

panevezys.lcn.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

reformacija500.lt
Reformacijos 500-ųjų metinių minėjimas


Parapijos skelbimai

Kviečiame prisijungti į Šv. Rašto studiją. Kiekvieną sekmadienį Pilies arsenalo salėje 12 val. (po šv. Mišių). Dalyvavimas nemokamas.

Vidinio išgydymo pamaldos

Kviečiame į vidinio išgydymo pamaldas balandžio 29-30 dienomis. Atvyks svečiai iš Kauno: brolis Vincentas Tamošauskas ir „Marijos mokyklos“ komanda.

Velykinis ganytojiškas laiškas

Brangūs broliai ir seserys,

sveiki sulaukę šventų Velykų – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimo, Jo pergalės prieš nuodėmę ir mirtį iškilmės! Jėzus visus kelia iš nuodėmės ir nevilties, nori, kad turėtume gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtume (plg. Jn 10, 10).

Susitaikymas, vedantis į ramybę ir velykų džiaugsmą

Gavėnios laikas Bažnyčioje kviečia nurimti, susimąstyti, išgyventi širdyje „dykumos“ laikotarpį. Tačiau jis neturi būti tuščias laikas. Ir tai ne tik gerų darbų metas. Gavėnia – atsigręžimas į save, gebėjimas atsiprašyti, atleisti ir susitaikyti su savimi, kitais ir Dievu.

Padėka geradariams

Norime ypatingai dėkoti tiems, kurie pasikviečiate kunigus į savo namus, kad jie būtų palaiminti, kurie pasikviečiate prie sergančiųjų ir galime suteikti džiaugsmo susitikti su Jėzumi; kurie savo dosnumu ir auka remiate Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią; kurie pervedate 1 ar 2 proc. nuo pajamų gavimo. Ir toliau nepaliaujamai kvieskitės kunigus į savo namus, prie sergančiųjų. Telydi Jus visus Dievo malonė.