• Trakų Dievo Motinai – 300

 • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

panevezys.lcn.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Parapijos skelbimai

Kviečiame prisijungti į Katekizmo nagrinėjimo grupę. Kiekvieną sekmadienį Pilies arsenalo salėje 13 val. (po šv. Mišių). Dalyvavimas nemokamas.

Pažinti ir pamilti Šventąjį Kazimierą

Kiekviena tauta turi savo istoriją. Išskirtinės tautos asmenybės tampa jos savastimi. Visuotinės Bažnyčios gyvenime ypač svarbią vietą užima šventųjų istorijos. Lietuva turi vieną kanonizuotą šventąjį Kazimierą. Jis globoja ir užtaria lietuvių tautą, jaunimą ir Panevėžio vyskupiją. Ar ne per mažai žinome apie jį ir skiriame dėmesio jam? Į šį klausimą verta atsakyti kiekvienam iš mūsų.

Skaityti toliau

  SKELBIMAI

 1. Ateinantį šeštadienį ir sekmadienį:
  (Kovo 17-18 dienomis) mūsų parapijoje organizuojamos GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS: kviečiame dalyvauti, padėkoti, atsiprašyti Dievo bei artimo, kuriuos esame įskaudinę. REKOLEKCIJOSE BUS IR KARTU MELSIS, BENDRAUS VILNIAUS KUNIGŲ SEMINARIJOS PROPEDEUTINIO KURSO KLIERIKAI SU SAVO VADOVYBE. Svečiai klausys išpažinčių, sakys pamokslus, bendraus su jaunimu ir vaikais, besiruošiančiais įvairiems sakramentams.
 2. ŠEŠTADIENĮ (8 val. 11 val. 18 val.) BEI SEKMADIENĮ ( 8 val. 9:30 val. 11 val. 18 val.) per visas Šv. Mišias bus renkamos aukos kunigų seminarijoms paremti. DĖKOJAME IŠ ANKSTO UŽ JŪSŲ GERUMĄ.
 3. Artėjant Šv. Velykoms, nepalikite sergančiųjų ar negalinčių ateiti į bažnyčią žmonių. Pakvieskite kunigą, kad ligonis galėtų atlikti išpažintį, priimti Švč. Sakramentą ar ligonių patepimą. Taip pat tebus palaiminti ir jūsų namai, kunigui apsilankius. Tegu būna daugiau šviesos nuo jūsų gerumo.
 4. YPATINGAI DĖKOJAME JUMS, MIELIEJI BIRŽŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJOS PARAPIJIEČIAI, UŽ AUKAS – KALENDĄ BEI 2 %,KURIUOS SKIRIATE BAŽNYČIOS IŠLAIKYMUI. MELDŽIAME JUMS DIEVO PALAIMOS, SVEIKATOS.
 5. Katalikų pasaulio leidiniai, kaip ir kasmet, organizuoja knygų akciją – naujos, labai geros knygos... Dažnai mes pamirštame knygą kaip vertybę, todėl siūlome pasinaudoti šia unikalia proga ir įsigyti ne tik sau pačiam, bet ir draugui knygą kaip dovaną. Jas galima visada įsigyti sekmadieniais po visų šv. Mišių bažnyčios gale. Taip pat yra gražių, tinkamų dovanoms, Velykų stalui, namų puošybai, žvakių bei Velykinių atvirukų. Taip pat galite įsigyti naujausią literatūrą: 
     ►XXI amžiaus laikraštį
     ►Artumos žurnalą
     ►Kelionė su bernardinais.lt

SU MEILE PARAPIJOS KUNIGAI

Grigališkojo giedojimo ir proprosenelio pėdomis

Viktorija Silenkovaitė sako jaučiasi esanti šiek tiek biržietė. Retkarčiais atvykstanti į mūsų miestą profesiniu tikslu, ji tikriausiai negali nejausti žemės, iš kurios yra kilęs jos proprosenelis, alsavimo. Jauna vilnietė žino, koks ypatingas ir svarbus Lietuvos istorijai yra jos tolimas giminaitis, knygnešių karaliumi vadinamas Jurgis Bielinis. 

siaure.lt

Irkis į gilumą – tikėjimo pagrindai

Kunigas Ernestas organizuoja seminarų ciklą Katalikų Bažnyčios tikėjimui pagilinti.

Daugelis mūsų esame tikintys, tik kiek giliai? Be abejo žinote, kas yra Dekalogas, bet ar pasakytumėte, kodėl jis aktualus šiandien? Dažnai girdime sakant ir patys kartojame – Jėzus yra gelbėtojas. Bet nuo ko jis mane turi gelbėti?

Atsakymus į aktualius tikėjimo klausimus jūs gausite, jei lankysite mūsų bažnyčios siūlomus naujus kursus „Irkis į gilumą – tikėjimo pagrindai“.

Užsiėmimų metu apmąstysite šv. Rašto ištraukas, geriau susipažinsite su Katalikų Bažnyčios katekizmu, diskutuodami grupelėse dalinsitės savo gyvenimo ir tikėjimo patirtimi.

Seminarai vyksta sekmadieniais 13 val. pilies arsenalo salėje. Trukmė apie 2 valandas. Kuo nuoširdžiausiai kviečiame įsigilinti ir turėti atsakymus į įvairius, kylančius kasdienybėje, klausimus. Ateik ir sužinok!