• Per crucem ad astra

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

panevezys.lcn.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

reformacija500.lt
Reformacijos 500-ųjų metinių minėjimas


Parapijos skelbimai

Kviečiame prisijungti į Šv. Rašto studiją. Kiekvieną sekmadienį Pilies arsenalo salėje 12 val. (po šv. Mišių). Dalyvavimas nemokamas.

Pasiruošimas pirmajai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui

Mieli tėveliai, močiutės, globėjai norintys, kad jūsų vaikas šiais mokslo (2017 – 2018) metais ruoštųsi sakramentų priėmimui bažnyčioje – pirmajai Šv. Komunijai ar Sutvirtinimo sakramentui – iki rugsėjo 18 d. turi kreiptis į savo mokyklos tikybos mokytoją dėl anketos gavimo, užpildymo.

VAIKAS TURI LANKYTI TIKYBOS PAMOKAS.

Šv. Komunijai priimami, kurie mokosi 4 klasėje arba vyresni.

Sutvirtinimo sakramentui priimami tie, kurie iki 2018 metų turės jau 15 metų ar daugiau.

Raginame suaugusiuosius taip pat pareikšti norą priimti šiuos sakramentus, kad Dievo akivaizdoje būtume pilnaverčiai Bažnyčios nariai. Drąsos!

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į kunigą Ernestą 8 688 78899

Išaukštintas kryžius

Kryžiaus medis tapo mūsų atpirkimo ženklu. Jis byloja apie tikėjimą ir viltį, apie Dievą, išaukštinantį mažuosius, sustiprinantį silpnuosius, panaikinantį susiskaldymą ir neapykantą nugalinčią meilę.

Skaityti daugiau

Pašaukimą pajautęs – apie klieriką Justiną

Kiekvieno mėnesio pirmąjį ketvirtadienį meldžiamasi už pašaukimus. Dievas išgirdo biržiečių prašymą – šią vasarą parapijos tikinčiuosius savo patarnavimu džiugino jaunas vaikinas, ketinantis tapti kunigu.

Skaityti daugiau

Įvyko 4-toji Vežimėlių šventė

Jau ketvirtą kartą Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaro kunigo Ernesto Želvio iniciatyva buvo organizuota Vežimėlių šventė. <...>Tapo įprasta, kad šventėje dalyvauja ir jau šiek tiek ūgtelėję vaikai, kai kurie lankantys darželį ar mokyklą. Dažnai kartu su mamomis ir tėčiais ateina ir močiutės, kurios su džiaugsmu stebi laimingus savo anūkėlius. 

Skaityti daugiau

Atsinaujinimo diena Panevėžyje „Parodyk man, Viešpatie, savąjį kelią“ (Ps 24, 4a)

Rugsėjo 30 d., šeštadienį, kino teatre „Garsas“ įvyks Atsinaujinimo diena. Jos metu bus sakomos konferencijos, liudijimai, skambės šlovinimo giesmės ir švenčiama Eucharistija. Detalesnė informacija plakate.

Lietuvos vyskupų kvietimas melstis už taiką

Rugsėjo 1-ąją Lietuvoje prasidėjo Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metai, per kuriuos taip pat švęsime Lietuvos valstybės šimtmetį. Švč. Mergelės Marijos paveikslo Trakuose vainikavimo 300 metų sukaktis mums primins, kad Dievo Motina globoja mūsų Tėvynę nuo amžių.

Skaityti daugiau lvk.lcn.lt