• Trakų Dievo Motinai – 300

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

Sena Nauja svetainė
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Adoracijos tvarkaraštis 2018 m. rugpjūčio 8-9 d.

Kviečiame visus tikinčius, mylinčius, gerbiančius Dievą, bažnyčią, tikėjimą į susitikimą su gyvuoju Dievu Švč. Sakramente.

Dieve laimink kiekvieną ateinantį – išeinantį...

Adoracija Panevėžio vyskupijoje vyksta visą rugpjūčio mėn. Datas galite pasižiūrėti čia.

Detalus tvarkaraštis Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje:

8:00-9:00

Šv. Mišios. Adoracijos pradžia.

9:00-10:00

Gyvojo Rožinio nariai.

10:00-11:00

Marijos legiono nariai.

11:00-12:00

Pasauliečių Pranciškonų ordino nariai.

12:00-13:00

Motinos maldoje nariai.

13:00-14:00

Už kunigus maldos nariai.

14:00-15:00

Biržų Grigališkojo choralo nariai.

15:00-16:00

Suosto – Germaniškio parapijos tikintieji

16:00-17:00

Nemunėlio Radviliškio parapijos tikintieji

17:00-18:00

Papilio parapijos tikintieji ir klebonas Vidmantas

Pabiržės parapijos tikintieji ir klebonas Kostas

18:00-20:00

Šv. Mišios. Biržų parapijos choristų valanda.

Kryžiaus kelias.

20:00-22:00

Vidinio išgydymo pamaldos, ves Vabalninko parapijos klebonas egzorcistas Edmundas Rinkevičius.

Vabalninko parapijos tikintieji.

22:00-23:00

Tikybos mokytojų valanda

23:00-24:00

Dievo Gailestingumo maldos nariai. Zakristijonas Darius.

00:00-01:00

Moterų katalikių draugija. Rima Zuozienė.

01:00-02:00

Muzikos mokykla. Rima Zuozienė.

02:00-03:00

Biržų ligoninė. Nijolė Jankauskienė.

03:00-04:00

Carito organizacija.

04:00-05:00

Tylos akimirka Dieve. Kun. Povilas Bartkevičius.

05:00-08:00

Kunigas Ernestas ir giesmininkai

Giedosime – melsimės Žemaičių Kalvarijos kalnus.

08:00

Adoracijos pabaiga. Šv. Mišios.