• Trakų Dievo Motinai – 300

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

Sena Nauja svetainė
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Globos namai

Biržų parapijos Šv. Vincento Pauliečio globos namai

Viešoji įstaiga Biržų parapijos Šv.Vincento Pauliečio globos namai yra Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka, iš savininko turto įsteigtas pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo. Veikiantis socialinėje srityje ir viešai teikiantis paslaugas asmenims dėl amžiaus, neįgalumo, ligos, socialinių problemų, savarankiškumo ir negalintiems pasirūpinti savimi.

Biržų parapijos Šv. Vincento Pauliečio globos namai

Biržų katalikų parapijiečių aukotomis lėšomis 1936 metais buvo pastatytas dviejų aukštų su mansarda namas, kuriame labdaringa Šv. Vincento Pauliečio draugija įkūrė senelių prieglaudą. Tarybiniais metais šis pastatas buvo nacionalizuotas ir seneliai išvaryti.

Visus penkiasdešimt metų šiame pastate buvo įvairūs Biržų centrinės ligoninės skyriai, paskutiniaisiais metais čia buvo Tuberkuliozės skyrius. 1994 m. pastatas grąžintas parapijai. Šviesios atminties Biržų dekano B. Strazdo iniciatyva 1997 m. vėl buvo atkurti Biržų parapijos Šv. Vincento Pauliečio globos namai, kuriuose gali gyventi 25 vieniši ir su fizine negalia seni globotiniai. Globos namai veikia pagal bendrą sutartį, sudarytą tarp parapijos ir savivaldybės.

Globos namų steigėjas ir dalininkas yra vienas asmuo – Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapija. Šiuo met parapijai vadovauja klebonas Algis Neverauskas. Globos namų direktore dalininkų susirinkime išrinkta ir globos namų savininko paskirta Rimanta Solovjovienė.

Su koncertais mūsų globotinius aplanko įvairių mokyklų moksleiviai, rajono invalidų, aklųjų ir silpnaregių visuomeninių organizacijų, kaimo kultūros namų saviveiklininkai. Vasarą visiems smagu būna dainų klausyti ir nušvitusiu veidu joms pritarti globos namų parke. Buvęs seimo narys V. Rimkevičius kasmet per Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventes globotinius aplanko su vaišėmis ir dovanėlėmis.

Švenčiant senelių gimimo ir vardo dienas dar linksmiau suskamba muzika ir daina. Liūdėti ir nuobodžiauti tikrai nėra kada nei globotiniams, nei darbuotojams. Visi norime, kad kiekvienas gyvenantis šiuose namuose jaustųsi laimingas, mylimas ir saugus.

Globos namų buveinės adresas Radvilos gatvė 2 A, Biržų miestas.
Globos namų el. paštas paulietis@gmail.com
Telefonas 8 450 33438
Banko sąskaita LT81 4010 0413 0009 1379
AB DnB Nord Biržų skyrius

Projektas dėl infrastruktūros modernizavimo 2012

2016m. Vš.Į. Biržų Parapijos Šv. Vincento Pauliečio globos namai projektui SENELIŲ GEROVĖ - MŪSŲ DŽIAUGSMAS gavo 5,000...

Posted by Lithuanian Catholic Religious Aid/ Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa on 2017 m. Sausis 17 d., Antradienis