• Per crucem ad astra

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

panevezys.lcn.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

reformacija500.lt
Reformacijos 500-ųjų metinių minėjimas


Grigališko giedojimo grupė

Biržų grigališkojo giedojimo grupė susikūrė 2015 m. parapijos klebono Algio Neverausko iniciatyva. Panevėžio vyskupijoje esame antroji grigališkojo giedojimo grupė. Pirmoji įkurta Panevėžio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, jai vadovauja Jolanta Antanaitienė, kuri ir globoja Biržų grigališkojo giedojimo grupę. Iš viso Lietuvoje yra tik 9 šio autentiško viduramžiško giedojimo grupės.

Vadovė Ina VALOTKIENĖ, dirba Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja. 
tel. +370 623 70143, el. paštas gregoriana.birzai@gmail.com