• Trakų Dievo Motinai – 300

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

Sena Nauja svetainė
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Meilės diena Motinoms (2018)

​Pavasarį bunda gamta gyvybei. Švęsta Gyvybės diena. Pirmąjį gegužės sekmadienį pagarbą atiduodame Motinoms – gyvybės davėjoms. Visą šį mėnesį Bažnyčia meldžiasi į Dangaus Motiną Mariją. Persipina dangaus ir žemės grožis, gyvybės alsavimas, meilė, malda... Alsuoja gyvenimas – šiapus ir anapus... Dievas mums visiems dovanojo pasaulį, kuriame apstu viso, ko reikia žmogaus laimei. Tik matykime, priimkime, patirkime...ir dėkokime...

 

Motinos diena kasmet tampa išskirtine švente Nemunėlio Radviliškio Švč. Mergelės Marijos bei Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčiose. Kunigas Ernestas Želvys, vadovaudamas  šios dienos liturgijai, ypatingą meilę ir pagarbą išreiškia Moteriai Motinai – šio pasaulio gyvybės nešėjai ir saugotojai.  Jo aukotose šv. Mišiose sudėta viskas – gili malda, nuoširdumas, jautrumas, dėmesys, padėka, gėlių žiedai... Motinoms, esančios čia ir išėjusioms Amžinybėn. Kunigo žodis paliečia ir prakalbina širdį, pakviečia susimąstymui... Tikime, kad Motinos Danguje taipogi girdi, žino, jaučia ir priima Joms siųstą maldą ir meilę. Ir dėkoja, ir užtaria... Juk Motinos gyvenimas nepasibaigia žemėje, tikriausia Jos šventas pašaukimas savo vaikams tęsiasi kitokia forma – dar stipresne ir daugiau galinčia...

 

Iškilmingose šv. Mišiose abiejose parapijose giedojo Biržų Kaštonų mokyklos Ateitininkų choras, vadovaujamas mokytojos Rasos Stanulevičienės. Pabaigoje jie Mamoms dovanojo dainų puokštę. 

Nuostabu, kai vaikai džiaugsmu dalijasi su Mamomis – tai tikriausia. Nesvarbu giminystės ryšys, svarbu meilės ryšys, visų Dievo vaikų nuoširdus santykis.

Ačiū už maldas, gėles, giesmes, dainas, šypsenas... Ačiū už šventę, atnešusią šviesą, gerumą, daugiau tikėjimo ir vilties... Tai liudija vis gausesnis būrys Motinų, šią dieną ateinančių švęsti į bažnyčią...

Parapijų referentė
Sandra Balodytė