• Trakų Dievo Motinai – 300

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

Sena Nauja svetainė
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Sutvirtinamųjų diena Biržuose (2018)

     Užtvirtink – toks žodis skambėjo prieššventinį Kovo 11-osios šeštadienį Biržuose. Šiek tiek ūkanotą rytą į Biržų pilies Arsenalo sąlę skubėjo visas šimtas jaunų žmonių. Skubėjo susitikti su taip pat jaunais žmonėmis iš Panevėžio. O tie panevėžiečiai – tai Panevėžio vyskupijos Jaunimo centro aktyvistai su savanoriais drauge. Ką jie veikė Biržuose? Ogi tai pirmą kartą mūsų dekanate vykęs toks bažnyčios jaunimo renginys. Tas bažnyčios jaunimas – Sutvirtinimo Sakramento priėmimui besiruošiantys jaunuoliai iš miesto ir aplinkinių parapijų.

Šiais metais Biržuose sutvirtinimui ruošiasi itin gausus būrys jaunuolių. Organizatoriai tikėjosi aktyvaus jų dalyvavimo renginyje, ir lūkesčiai pasiteisino. Šešių žmonių komanda atvyko pas biržiečius su tikslu padrąsinti,  paraginti, įkvėpti...Pabendrauti ir patikinti, jog ir Bažnyčios gyvenimas yra įdomus, patrauklus, nenuobodus...Jis yra prasmingas, veiklus, turintis ateitį...

       Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM paskleidė idėją dekanatuose surengti Sutvirtinamųjų dienas, kuriose jaunimas susitiktų ir bendrautų ne tik tarpusavyje, bet ir su Dievu, kartu švenčiant šv. Mišias, dalyvaujant liudijimuose ir patys turėtų progą dalintis savo patirtimis, įžvalgomis. Jaunimo centro darbuotojų padedami, tvirčiau galėtų pasiruošti Šventosios Dvasios dovanų priėmimui Sutvirtinimo dieną.

       Užsiregistravę Biržų jaunuoliai susėdo gana rimtam išbandymui – žinių patikrinimui išmaniuoju būdu. Ši praktika leido suprasti, kad sakramentų priėmimas nėra žaidimas, o rimtas reikalas, kuriam iš tiesų turime atsakingai ruoštis. Po rimtos ir kartu smagios pamokos vyko atsipalaidavimo pamoka, bet skirta susimąstymui ir pamąstymams. Liudytojas Mykolas dalijosi savo išgyvenimų liudijimu.

        Įpusėjus dienai, visi dalyviai skubėjo į šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, kur kun. Ernestas Želvys aukojo šv. Mišias, sakė pamokslą, jaunatviškai bendravo su dalyviais, juos kalbindamas ir tikėdamasis atsakymų į išgirstas Evangelijos mintis. Mišiose giedojo Biržų Kaštonų mokyklos vaikų choras, vadovaujamas muzikos mokytojos Rasos Stanulevičienės.

      Pietų pertraukos metu pasisotinę latviška šeimininkės Reginos Ukrinienės koše, susiradę naujų draugų, dalyviai rinkosi į antrąją dienos dalį, kur Jaunimo centro atstovai pristatė savo veiklos programą, pakvietė jaunimą įsijungti į savo mieste vykstančias aktyvias parapijines veiklas, pranešė žinią apie šiais metais būsimą svarbų įvykį - Popiežiaus vizitą į Lietuvą. Jie taip pat dar kartą padrąsino jaunuolius su džiaugsmu ir pasitikėjimu laukti sutvirtinimo dienos – tikėjimo brandos užtvirtinimo momento. Netrukus scenoje pasirodė Teatriniai nuotykiai su Improvizacijų grupe IMPRO 241, pralinksminusia ir išjudinusia visą salę.  

      Atrodė, kad diena prabėgo lyg gera valanda, kai programa išseko ir atėjo laikas keliauti į namus. Šeimininkai biržiečiai dėkojo Panevėžio Jaunimo centrui, o šie džiaugėsi galėję prisidėti prie tokios prasmingos dienos organizavimo Biržuose, gausiu jaunų žmonių atsiliepimu į kvietimą.

 

Biržų dekanato referentė

Sandra Balodytė

Nuotraukos Justo Kavaliausko