• Trakų Dievo Motinai – 300

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

panevezys.lcn.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Mažutėlių šventė Dievo artumoje (2017)

Jau ketvirtą kartą Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaro kunigo Ernesto Želvio iniciatyva buvo organizuota Vežimėlių šventė. Pagrindinis šio renginio tikslas – pratinti vaikus kartu su tėvais lankytis bažnyčioje, parodyti jiems, kad Dievas ir bažnyčios bendruomenė jų čia laukia, tikintis, kad paaugę vaikai taps aktyviais krikščionimis. Kitas ne mažiau svarbus tikslas – stiprinti šeimas, skatinti tėvus rūpintis savo vaikais, su Dievo pagalba juos tinkamai auklėti, parodyti, kaip smagu ir prasminga visiems šeimos nariams kartu leisti laisvalaikį.

Vežimėlių šventės metu pagrindinis dėmesys skiriamas per metus nuo praėjusios Vežimėlių šventės gimusiems vaikams ir jų tėveliams. Jiems  organizuojami užsiėmimai, žaidimai, programėlę parodo kokie nors pakviesti svečiai. Tapo įprasta, kad šventėje dalyvauja ir jau šiek tiek ūgtelėję vaikai, kai kurie lankantys darželį ar mokyklą. Dažnai kartu su mamomis ir tėčiais ateina ir močiutės,  kurios su džiaugsmu stebi laimingus savo anūkėlius. Renginys tampa tikra šeimos švente, kuri sukviečia ne tik katalikus, bet ir kitų krikščioniškų konfesijų, kurių Biržuose yra keletas, tikinčiuosius bei tuos, kurie yra šiek nutolę nuo Dievo ir bažnyčios.

 

Šių metų Vežimėlių šventė, surengta pirmąjį rugsėjo sekmadienį, išsiskyrė ypatinga vaikų gausa ir tuo, kad savo atžalas atlydėjo ne tik, kaip įprasta, mamos, bet ir tėčiai. Bažnyčios partneriai organizuojant šventę buvo Biržų vaikų lopšelis-darželis „Genys“, kultūros centras bei policijos komisariatas, į renginį su saldainių krepšiu atsiuntęs vaikų labai mylimą „šunį“ Amsį, žmogaus balsu kalbantį.

Susirinkusių šeimų bendrystė prasidėjo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje šv. Mišiomis, kurias aukojo Biržų dekanas Algis Neverauskas. Palaiminęs šeimas, klebonas visus pakvietė šventę tęsti bažnyčios šventoriuje.

Renginio vedėja, Biržų kultūros centro meno vadovė Jūratė Garnelienė, pakvietė  vežimėlius su vaikučiais Garbės ratui aplink bažnyčią. Beveik visi buvo pasipuošę – mažyliai, mamos ir tėčiai ir patys vežimėliai, tad čia pat sudarytai komisijai teko nelengva užduotis išrinkti gražiausius. Nugalėjo mažosios Uršulės vežimėlis, kurį išdabino jos tėveliai Vygantas ir Ugnė. Išskirtiniai rėmėjų prizai taip pat atiteko Viltės mamai Dovilei ir tėčiui Tadui bei Dovydo mamai Kristinai.

 

O tada prasidėjo tikros linksmybės. Ant patiesto didžiulio kilimo tuoj pat įsikūrė patys mažiausi –„Ropliukų“ grupė. Tai tie, kurie dar tik ropoja ar po truputį jau mokosi vaikščioti. Neištvėrę prie jų prisijungė ir šiek tiek didesni vaikai, nes „Genio“ lopšelio- darželio auklėtoja Monika Drevinskienė jiems ne tik „tunelį“ padarė, bet ir tikrą parašiutą parūpino.

Šiek tiek ūgtelėję vaikai kūrė spalvotą pievos pasaką: piešė flomasteriais, pieštukais ir guašu, fotografavosi prie specialiai tam įrengto stendo. Jiems vadovavo to paties darželio pedagogės Alina Mitrochinienė Ir Rasa Šoblinskienė.

 

Vyriausiųjų grupė šoko, dainavo, žaidė su Biržų kultūros centro meno vadove Jūrate Garneliene. Atrodė, kad vaikų entuziazmui ir žaidimams nebus galo, bet atvyko kviestiniai svečiai – Papilio miestelio vaikai ir jų mokytoja Vigilija Macienė. Jie parodė savo meninę programą, o į ją įsitraukė ir biržiečiai: dainavo, šoko, žaidė.

Visi šventėje dalyvavę vaikai gavo rėmėjų dovanų, kurias čia pat rodė savo tėveliams, draugams ir norėjo išbandyti. Vilniaus kunigų seminarijos klierikas Justas Kavaliauskas vaikams įteikė spalvotus „Mažojo biržiečio“ pažymėjimus, buvo įneštas kunigo Ernesto tortas, kurį ragavo ne tik vaikai, bet ir jų tėveliai. Organizatoriai teikė padėkas šventės rėmėjams, pagrindinis kurių buvo Panevėžio vyskupijos Šeimos centras. Taip pat renginį parėmė LR Seimo nariai Viktoras Rinkevičius ir Audrys Šimas, abu rajono laikraščiai (birzietis.lt, siaure.lt), keletas akcinių bendrovių.

 

Tėvai dėkojo bažnyčiai ir kunigams už gražią iniciatyvą, už prasmingai praleistą laiką. Organizatoriams džiaugsmą teikė vaikų spindinčios akys ir viltis, kad šventėje dalyvavę vyrai ir moterys nepamirš kelio pas Dievą, kad į bažnyčią ateis patys ir čia atves savo vaikus.

Stasė Eitavičienė
Nuotraukos autorės